Balans vašeg tijela sa prirodom

Sitna i krupna morska so

Sitna i krupna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl). 100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Industrijska so

Nejodirana so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl). Sadrži sredstvo protiv zgrušnjavanja soli E536. Nije za ishranu ljudi i životinja!

So za ishranu životinja

Jodirana, sadrži minimalno 97% čistog natrijum-hlorida (NaCl). Sadržaj joda u obliku kalijum-jodida je najmanje 38 mg/kg.

Putarska so

So za puteve prvi put je korišćena u SAD za odleđivanje ulica u New Hampshire-u, i to jos davne 1938. godine.