Bom Impeks je multinacionalna kompanija osnovana 1990. godine u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Banjaluci. Od svojih ranih početaka prepoznatljiva je po preradi i distribuciji kafe i brendu Omcafé.

Naša strategija je usmjerena ka zadovoljavanju potreba potrošača, stvaranju što kvalitetnijeg proizvoda kao i dugoročnom rastu kompanije. Profesionalan pristup zahtjevima tržišta uz usvajanje i primjenu novih tehnologija pozicionirali su nas u red kompanija koje idu u korak sa svjetskim trendovima.

Pored početne djelatnosti prerade i distribucije kafe u daljem razvijanju proširujemo svoje aktivnosti u proizvodnji sa fokusom na preradu i distribuciju prehrambene soli, soli za puteve kao i bitumenskih emulzija.

Naše aktivnosti na tom području rada nastaju početkom 2000-ih godina. Uz trud i rad tokom godina stižu nam i poslovni uspjesi, te smo poslovanje proširili i u regionu otvarajući firme u zemljama bivše Jugoslavije.

Pažnju smo usmjerili na primjeni automatizovane tehnologije kako bi obezbijedili što kvalitetnije proizvode za naše potrošače. U našim pogonima primjenjujemo i evropske standarde koji obezbjeđuju i održavaju stabilnost proizvodnje i kvaliteta.

Od samog početka svog postojanja težimo ka društveno odgovornom poslovanju koje se temelji na etičkom ponašanju u skladu sa zakonom i pravnim regulativama kako bi ostvarili što pozitivniji efekat na društvo u cjelini i lokalne zajednice.