Bom Impeks uspješno implementirao Warehouse Management System

Bom Impeks uspješno implementirao Warehouse Management System

Bom Impeks je uspješno, uz pomoć novosadske firme Navigator, implementirao Warehouse Management System (WMS), sistem za upravljanje skladištem.

Kako bi se povećala efikasnost zaposlenih i automatizovao proces svakodnevnih operacija u magacinu WMS je implementiran 6. juna nakon uspješne sedmodnevne testne faze.

Warehouse Management System ili sistem upravljanja skladištem omogućava automatizovano upravljanje poslovima unutar skladišta koji obuhvataju: ulaz robe, izlaz robe, popis, repozicioniranje robe u skladištu, korekciju stanja, povrat robe, otpis robe i mnoge druge radnje zahvaljujući korisničkom interfejsu na ručnom terminalu koji je putem aplikacije povezan sa računarom i na taj način omogućuje razmjenu podataka sa ERP sistemom.

Ručni terminal očitava bar-kodove, prati kretanje robe po LOT-ovima i u realnom vremenu odvija zaduživanje i razduživanje skladišta. Na ovaj način dobijaju se trenutne informacije o aktivnostima kao što su narudžbe, pošiljke, ulaz i izlaz robe, te svako kretanje robe unutar skladišta.

Ovaj sistem značajno doprinosi poboljšanju poslovanja Bom Impeksa, u smislu efikasnijeg praćenja robe od same sirovine repromaterijala do gotovog proizvoda, te pregledu stanja magacina u realnom vremenu.

Njegova svrha ogleda se u smanjenju gubitaka i grešaka koje se dešavaju prilikom raznih magacinskih procesa, optimizaciji lagera i olakšavanju samog procesa narudžbe robe za kupce, što označava da se narudžba robe može dobiti brže, bez ponovnih dopuna narudžbe ili grešaka tokom isporuke.

Jedan od sledećih zadataka Bom Impeksa je povezivanje sa kupcima putem B2B servisa.